TH |
22/05/2022 08:12 PM GMT+7

"ผอ.ม้าลาย" ชี้ตลาดซื้อขายนักเตะจะเหมือน NBA มากขึ้น

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563

ในตอนนี้เรื่องของสภาพคล่องกลายมาเป็นปัญหาสำหรับสโมสรต่างๆ ในโลกฟุตบอล หลังการแข่งขันแทบทุกลีกใหญ่ต้องหยุดชะงักลงเพราะการระบาดของโควิด-19

นั่นทำให้ ปาราทิชี่ เชื่อว่า มันจะส่งผลกระทบต่อค่าตัวการย้ายทีมของนักเตะ และอาจทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนตัวกันมากขึ้น

"มันจะมีดีลการแลกเปลี่ยนตัวมากมาย สถานการณ์จะทำให้ฟุตบอลเหมือนเอ็นบีเอมากขึ้น" ปาราทิชี่ กล่าว

"มันดูเหมือนว่าบางสโมสร ขอยกตัวอย่างในเยอรมัน ที่จะได้ประโยชน์จากสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เพราะพวกเขามีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจมากกว่าทีมอื่น"

ในการแข่งขันเอ็นบีเอไม่มีค่าตัวการย้ายทีม เพราะนักเตะจะย้ายทีมด้วยการเทรดตัว หรือแบบไร้ค่าตัว